หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Generic placeholder image Generic placeholder image     วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 8
ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558
ISSN : 1905-8241

วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฉบับนี้ เนื้อหาของบทความแบ่งออกเป็น 2 ส่วนส่วนแรกเป็นบทความจากมิตรวิชาการ ส่งบทความเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ดร. เอ็ดวิน เซเนอร์(Dr. Edwin Zehner) อาจารย์หลักสูตรเอเชียศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับบทความ “ผีกะในภาคเหนือของไทยตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่19 – สืบเชื้อสายตามตระกูลแม่จริงหรือไม่” ชวนคิดและถกเถียงกับข้อเสนอเดิมของศิษย์ร่วมสำนักคอร์แนล (cornell university) ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ในประเด็นว่า “ความเป็นผีกะ” ถูกถ่ายทอดทางผู้หญิงหรือแม่เท่านั้นหรือมีทางในการสืบสายความเป็นผีกะหลากหลายมากกว่านั้น

อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม นักศึกษาปริญญาเอก สาขาปรัชญาการเมือง มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลิ (PhD. Political Philosophy, Political Sciences Department,Faculty of Social Sciences, Aligarh Muslim University, India.)กับบทความเรื่อง “เซอร์ ซัยยิด อะหมัด คาน; ปลดแอกความรุนแรงสู่การศึกษา” มาร่วมนำพวกเราไปรู้จักกับแนวทางสันติวิธีด้วยการศึกษาของ เซอร์ ซัยยิด อะหมัด คาน ผู้นำมุสลิมอินเดียในศตวรรษที่ ...อ่านทั้งหมด

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม E-BOOK E-BOOK (Offline)
ประกาศเมื่อ 29/11/2559 view [359] Load [419]

1. ผีกะในภาคเหนือของไทย ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 สืบเชื้อสายตามตระกูลแม่จริงหรือไม่
Memories of Phii Ka Accusations in Northern Thailand- Assimilation into Matrilineal Traditions
ดร.เอ็ดวิน เซเนอร์
หน้า : 15-34 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [55]
2. เซอร์ ซัยยิด อะหมัด คาน: ปลดแอกความรุนแรงสู่การศึกษา
Sir Syed Ahmad Khan(1817-1898): Transition of violence to education system
อัปดุรเราะฮหมาน มูเก็ม
หน้า : 35-61 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [50]
3. สังคมการเมืองและประชากร: บทสนทนากับนักวิชาการอินเดีย ปาร์ธา ฌัตเตอร์จี
วิริยะ สว่างโชติ
หน้า : 63-78 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [42]
4. การค้าพระเครื่องข้ามชาติระหว่างไทยและมาเลเซีย
Bilateral Buddha Amulet Trade between Thailand and Malaysia
ณัชกานต์ แน่พิมาย
หน้า : 79-124 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [41]
5. รัฐสังคมนิยมกับการทำให้มรดกศักดินา กลายเป็นสินค้า: กรณีศึกษาช่างเงิน เมืองหลวงพระบาง
The Socialist State and the Making of the Feudal Heritage into a Product: A Case Study of the Silverware Craftsmen
ธีระยุทธ บัวจันทร์
หน้า : 125-173 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [48]
6. การตกแต่งบ้านสไตล์อังกฤษของคนมลายู: นโยบายเศรษฐกิจใหม่กับการก่อตัวชนชั้นกลางใหม่ ในประเทศมาเลเซีย ค.ศ.1980-2010
English Style Home decoration of the Malays: The New Economic Policy and an Emergence of the New Middle Class in Malaysia between 1980-2010
ปิยะนันท์ นิภานันท์
หน้า : 175-224 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [40]
7. เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเปิดพื้นที่ รูปแบบใหม่ให้กับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBT ในอินโดนีเซีย
Online Social Networks and the Opening of New Areas of LGBT Movements in Indonesia
กัลยาณี เกตุแก้ว
หน้า : 225-257 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [46]
8. เพลงดิเกร์มิวสิค: เงื่อนไขปัจจัย พัฒนาการ และตำแหน่งแห่งที่ในโลกความบันเทิง มลายูปาตานี
Dikir Music: Condition, Development and Position in the entertainment world of Melayu Patani
บัญชา ราชมณี
หน้า : 259-302 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [39]
9. ความเชื่อและพิธีกรรมตือรีในหมู่บ้านกัวแจโดะ ตำบลกัวแจโดะ อำเภอตาเนาะฮแมเราะฮ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
Factors Supporting the Persistence of Beliefs and the Teri Ritual in Gual Jedok Village, Gual Jedok Sub- District, Tanah Merah District, Kelantan State, Malaysia
วราวรรณ ตระกูลสรณคมน์
หน้า : 303-346 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [38]
10. ปริทัศน์หนังสือ Book Review Being Indian
Pavan K. Varma
หน้า : 347-359 บทความฉบับเต็ม load [43]
บทความทั้งหมด 10 บทความ
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป