หน้าหลัก / แบนเนอร์ทั้งหมด / วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 8
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
ISSN : 1905-8241

โดยมีบทความทั้งหมด 9 บทความดังนี้

  1. ผีกะในภาคเหนือของไทย ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 สืบเชื้อสายตามตระกูลแม่จริงหรือไม่
  2. เซอร์ ซัยยิด อะหมัด คาน: ปลดแอกความรุนแรงสู่การศึกษา
  3. สังคมการเมืองและประชากร: บทสนทนากับนักวิชาการอินเดีย ปาร์ธา ฌัตเตอร์จี
  4. การค้าพระเครื่องข้ามชาติระหว่างไทยและมาเลเซีย
  5. รัฐสังคมนิยมกับการทำให้มรดกศักดินา กลายเป็นสินค้า: กรณีศึกษาช่างเงิน เมืองหลวงพระบาง
  6. การตกแต่งบ้านสไตล์อังกฤษของคนมลายู: นโยบายเศรษฐกิจใหม่กับการก่อตัวชนชั้นกลางใหม่ ในประเทศมาเลเซีย ค.ศ.1980-2010
  7. เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเปิดพื้นที่ รูปแบบใหม่ให้กับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBT ในอินโดนีเซีย
  8. เพลงดิเกร์มิวสิค: เงื่อนไขปัจจัย พัฒนาการ และตำแหน่งแห่งที่ในโลกความบันเทิง มลายูปาตานี
  9. ความเชื่อและพิธีกรรมตือรีในหมู่บ้านกัวแจโดะ ตำบลกัวแจโดะ อำเภอตาเนาะฮแมเราะฮ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
ไฟล์ฉบับเต็ม
ประกาศเมื่อ 29/11/2559 view [108]

แชร์หน้านี้